Skuteczny sposób na walkę z korupcją?WHISTLEBLOWING!

Skuteczny sposób na walkę z korupcją?WHISTLEBLOWING!

Nie trzeba chyba już nikomu tłumaczyć, że whistleblowing uznawany jest za ważny element w zapobieganiu i wykrywaniu korupcji i innych niewłaściwych praktyk. Specyfika zachowań korupcyjnych wskazuje, że mogą one nigdy nie wyjść na jaw – chyba, że zostaną one ujawnione przez osoby, które odkryły je podczas wykonywania swojej pracy.

Dzięki zgłoszeniom sygnalistów organizacje mogą zapobiegać szkodom, chronić zdrowie i życie ludzi oraz swój majątek. Jednak w wyniku takiego zgłoszenia sygnaliści mogą niekiedy ponieść wysoką cenę.

Walka z korupcją bez sygnalistów? To się nie uda.

Wielkie skandale związane z łapówkarstwem i korupcją pokazują, jakie szkody wyrządza niezgłaszanie nadużyć natychmiast po ich wykryciu. Jednak obojętność, strach przed represjami, błędnie rozumiana lojalność oraz ogólna kultura milczenia często zniechęcają potencjalnych sygnalistów do zabrania głosu.

Dlatego należy zapewnić im odpowiednią ochronę, która będzie pozwalać im głośno mówić o nieprawidłowościach. Ale jak to zrobić?

Doceń zgłoszenia wewnętrzne

Twoja organizacja powinna zrobić wszystko, by naruszenia lub obawy były zgłaszane wewnętrznie. W tym celu musisz zapewnić potencjalnym sygnalistom poczucie, że zgłoszenie zostanie przyjęte przez odpowiednio kompetentne osoby, postępowanie wyjaśniające przeprowadzone zostanie rzetelnie, a tożsamość sygnalisty będzie odpowiednio chroniona.

Dzięki temu Twoja organizacja będzie miała czas na zbadanie charakteru zgłoszenia bez narażania na bezpodstawne zarzuty osoby, której dotyczy zgłoszenie lub samej organizacji.

Nie lekceważ procedur

Skuteczna polityka zgłaszania nieprawidłowości oraz przejrzyste procedury dotyczące zgłoszeń są kluczowe dla stworzenia odpowiedniego środowiska w zakresie kultury speak-up w organizacji.

Powinny one przewidywać różne i łatwe i dostępne kanały zgłaszania nieprawidłowości, które może wykorzystać sygnalista.

Istotne jest, by procedury zgłaszania nieprawidłowości były akceptowane i przestrzegane przez zarządzających organizacją oraz przekazane i wyjaśnione wszystkim pracownikom.

Postaw na komunikację

Polityka zgłaszania nieprawidłowości nie będzie funkcjonować prawidłowo bez poparcia osób zarządzających organizacją.

Dlatego podczas projektowania i wdrażania procedur whistleblowingowych organizacja powinna konsultować, informować i szkolić cały zespół.

To nie wszystko. Polityka i procedury nie mogą zostać odłożone na półkę – muszą żyć razem z organizacją. Dlatego powinny być regularnie konsultowane w celu poprawy obszarów, które tego wymagają.

Koncentruj się na zdarzeniu, a nie na sygnaliście

Po otrzymaniu zgłoszenia Twoja organizacja powinna skupić się na jego treści, a nie osobie która go dokonała.

Twoja organizacja powinna zapewnić, by zgłoszenie zostało szczegółowo zbadane, a jeśli zgłoszenie jest zasadne powinna podjąć wszystkie działania następcze zgodnie z przyjętymi procedurami.

Dobrze jest też odpowiednio udokumentować postępowanie wyjaśniające. Pomoże to wyciągnąć wnioski na przyszłość.

Masz pytania dotyczące nowych obowiązków związanych z ochroną sygnalistów? Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Odezwij się do nas na office@ipsolegal.pl lub bezpośrednio z Błażejem Wągielem.

Chcesz wiedzieć więcej jak powinna wyglądać procedura sygnalisty? Sprawdź nasze poprzednie wpisy:

JAKICH ZGŁOSZEŃ MOŻESZ SIĘ SPODZIEWAĆ? 

OCHRONA SYGNALISTÓW – CO MUSISZ WIEDZIEĆ PRZED WEJŚCIEM W ŻYCIE DYREKTYWY?

OCHRONA SYGNALISTÓW A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Możesz też obejrzeć przygotowane przez nas filmy edukacyjne:

OCHRONA SYGNALISTÓW

KALENDARZ ADWOKATOWY 2021

Kopia Szablony dla grafik na Instagram i Facebook- Błazej Wagiel (2)
Share