TWORZENIE PROCEDUR OCHRONY SYGNALISTÓW PRZED ODWETEM

NA KIEDY TO ZROBICIE?Czas stworzenia procedur ochrony sygnalistów przed odwetem zależy od wielkości struktury organizacyjnej

podobnie jak w przypadku polityki informowania o nieprawidłowościach, nie będzie to więcej niż tydzień

Swoboda zgłaszania nieprawidłowości zależy w dużej mierze od skutecznej ochrony sygnalistów przed odwetem. Dlatego te procedury opracowywane są przez nas po przeprowadzeniu audytu organizacji. 

Dla przyspieszenia całego procesu możemy je stworzyć w tym samym czasie, co politykę informowania o nieprawidłowościach oraz procedury i kanały raportowania o nieprawidłowościach.

WDROŻENIE PROCEDURY O SYGNALISTACH Twój obowiązek, ale i korzyść

Procedura sygnalisty to narzędzie ważne dla prawidłowego funkcjonowania i dalszego rozwoju Twojej firmy. Postrzeganie wdrożenia procedury o sygnalistach w kontekście kolejnego unijnego „widzimisię” to duży błąd, który może skutkować nie tylko konsekwencjami prawnymi (kiedy procedura sygnalisty będzie wyłącznie tworem na papierze), ale przede wszystkim może zaprzepaścić szanse Twojej organizacji na dalszy rozwój.https://whistleprotect.eu/wp-content/uploads/2021/04/pexels-fauxels-3182765-1280x1280.jpg

CHROŃ SWOJE ŹRÓDŁO INFORMACJINie ma o czym mówić, ochrona sygnalisty powinna być dla Ciebie priorytetem

Dlatego nie będzie tak prosto jakby się mogło wydawać. Na tym etapie podejmujemy takie działania jak:


IPSO LEGAL Płynnie przeprowadzimy Cię przez wdrożenie procedury o sygnalistach

Wykraczając poza interpretację obowiązujących przepisów, tworzymy procedury, które z jednej strony są zgodne z aktualnym stanem prawnym, z drugiej odpowiadają specyfice Twojej działalności oraz kulturze organizacji.https://whistleprotect.eu/wp-content/uploads/2021/04/pexels-startup-stock-photos-7097-850x1280.jpg

DLACZEGO IPSO LEGAL?Doświadczenie buduje zaufanie

Model, który stosujemy, daje nam możliwości szybkiego reagowania na Twoje potrzeby, a Tobie umożliwi bycie zawsze o krok przed konkurencją.

Zespół IPSO Legal posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej  z zakresu zagadnień związanych z prawem korporacyjnym, compliance i kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw.

W naszej pracy kładziemy szczególny nacisk na to, by świadczone przez nas usługi nie ograniczały się tylko do interpretacji obowiązujących przepisów. Staramy się działać kompleksowo, tak jak nasi klienci.

Robimy wszystko, żeby spełnić oczekiwania naszych klientów i nie stracić zaufania, którym nas obdarzyli – działamy zgodnie z zasadą pieniądze naszych klientów są naszymi pieniędzmi.

Dlatego w każdym przypadku po analizie problemu tworzymy listę rzeczy, które należy zrobić natychmiast, rzeczy które trzeba zrobić w drugiej kolejności oraz takich, o których należy pamiętać.PROCEDURA SYGNALISTY Na czym polega ochrona?

Celem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE jest ochrona sygnalistów przed działaniami odwetowymi w postaci:

  • zwolnienia z pracy lub przeniesienia na inne stanowisko lub do innego oddziału firmy,
  • zmniejszenia wynagrodzenia i degradacji,
  • skorzystania z przymusowego bezpłatnego urlopu,
  • ograniczenia dostępu do szkoleń lub innych benefitów.

W ten sposób przepisy mają zachęcić do raportowania naruszeń również te osoby, które wcześniej być może obawiały się odwetu ze strony bezpośredniego przełożonego. Oddając głos tej grupie sygnalistów zyskujesz dostęp do bardzo cennego źródła informacji, które wcześniej było blokowane przez lęk przed faktycznymi lub domniemanymi reperkusjami względem osoby zgłaszającej.Dzięki nam zapewnisz sygnalistom ochronę na odpowiednim poziomie

zwiększysz też przekonanie pracowników do zgłaszania nieprawidłowości
https://whistleprotect.eu/wp-content/uploads/2021/02/rozwiazania.png