OBSŁUGA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH


CO Z TYM ROBIMY?Obsługę działań następczych wdrażamy po zakończeniu postępowania wyjaśniającego

dostosowujemy środki zaradcze do wagi zgłaszanych nieprawidłowości i wyników postępowania wyjaśniającego

Efektem prawidłowo przeprowadzonych działań następczych jest przeciwdziałanie nieprawidłowościom i unikanie ich w przyszłości. 

Prawidłowe planowanie działań następczych powoduje wdrożenie skutecznych mechanizmów zapobiegania naruszeniom w poszczególnych obszarach.

https://whistleprotect.eu/wp-content/uploads/2021/04/pexels-ono-kosuki-5999874-1280x1280.jpg

NIE POZWÓL,BY SIĘ TO POWTÓRZYŁOW ramach naszej pracy:

prowadzimy postępowania wszczęte przez organy zewnętrzne
przejmujemy kontakt z organami kontrolnymi
wspieramy klienta podczas kontroli przeprowadzonej przez organ
opracowujemy procedury mające na celu przeciwdziałanie zgłoszonym nieprawidłowościom
https://whistleprotect.eu/wp-content/uploads/2021/04/pexels-alexander-suhorucov-6457521-850x1280.jpg

DLACZEGO IPSO LEGAL?Doświadczenie buduje zaufanie

Model, który stosujemy, daje nam możliwości szybkiego reagowania na Twoje potrzeby, a Tobie umożliwi bycie zawsze o krok przed konkurencją.

Zespół IPSO Legal posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej  z zakresu zagadnień związanych z prawem korporacyjnym, compliance i kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw.

W naszej pracy kładziemy szczególny nacisk na to, by świadczone przez nas usługi nie ograniczały się tylko do interpretacji obowiązujących przepisów. Staramy się działać kompleksowo, tak jak nasi klienci.

Robimy wszystko, żeby spełnić oczekiwania naszych klientów i nie stracić zaufania, którym nas obdarzyli – działamy zgodnie z zasadą pieniądze naszych klientów są naszymi pieniędzmi.

Dlatego w każdym przypadku po analizie problemu tworzymy listę rzeczy, które należy zrobić natychmiast, rzeczy które trzeba zrobić w drugiej kolejności oraz takich, o których należy pamiętać.

Wdrażane przez nas działania następcze

pozwalają na skuteczne przeciwdziałanie naruszeniom
https://whistleprotect.eu/wp-content/uploads/2021/02/rozwiazania.png