by IPSO LEGAL

Wprowadź z nami system ochrony sygnalistów

https://whistleprotect.eu/wp-content/uploads/2023/05/AdobeStock_496148110-scaled.jpeg

Najlepsze praktyki w zakresie whistleblowingu

W dzisiejszych czasach informacja jest jednym z najcenniejszych zasobów organizacji. Dlatego ważne jest, aby pracownicy czuli się swobodnie i bezpiecznie dzieląc się posiadanymi informacjami z kadrą zarządzającą. Właśnie dlatego prezentujemy świeże podejście do whistleblowingu, czyli procesu raportowania nieprawidłowości wewnątrz organizacji.

Sygnaliści, czyli pracownicy, którzy zwracają uwagę na nieprawidłowości, są najlepszym przyjacielem zarządu. Dzięki nim organizacje mogą korzystać z wiedzy, którą dostarczają, co pozwala na zapewnienie klientom, interesariuszom i zespołom kierowniczym pewności dotyczącej prawidłowej kultury i integralności organizacji.

IPSO LEGAL oferuje skuteczne programy whistleblowingowe, które pozwalają na ochronę sygnalistów oraz korzystanie z ich wiedzy. Nasze narzędzia i usługi opierają się na najlepszych światowych praktykach, a nasz zespół kierowniczy jest aktywnie zaangażowany w projektowanie i rozwój globalnych standardów whistleblowingu.

Oferujemy kompleksowe rozwiązania, które obejmują wszystkie aspekty projektowania, wdrażania, operacji, zgodności, zarządzania i optymalizacji systemu ochrony sygnalistów. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom nie tylko skuteczną ochronę sygnalistów, ale również pozwalają na zwiększenie zaangażowania pracowników oraz budowanie pozytywnej kultury organizacyjnej.

Jeśli szukasz profesjonalnego i kompleksowego wsparcia w obszarze whistleblowingu, to właśnie znalazłeś odpowiednie rozwiązanie.

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Twojej organizacji:
stworzyć skuteczny system raportowania
ustalić hierarchię kanałów raportowania
odpowiednio przeszkolić personel
ustalić kto ma zostać objęty ochroną
wprowadzić odpowiednie procedury zarządzania zgłoszeniami

wypowiedzi w mediach

Bezpieczeństwo osób nagłaśniających nieuczciwe praktyki

to nowy kierunek społecznej odpowiedzialności biznesu w UE.

Rozłożyliśmy temat ochrony sygnalistów na czynniki pierwsze. Żebyś Ty nie musiał.

Sprawdź naszą bazę wiedzy:
Zgodnie z definicją Słownika Języka Polskiego sygnalista to osoba zgłaszająca w dobrej wierze informacje o nieprawidłowościach w miejscu pracy. Odpowiednik funkcjonujący w anglosaskim kręgu kulturowym to whistleblower
Słownik języka polskiego

System ochrony sygnalistów

Sygnalista to osoba, która z uwagi na posiadane informacje dokonuje zgłoszenia zauważonych nieprawidłowości. Z obawy o zachowanie stanowiska pracy czy też poczucie ogólnego bezpieczeństwa w pracy i poza firmą wielu potencjalnych sygnalistów decyduje się na niezgłaszanie obserwowanych naruszeń oraz działań nieprawidłowych, do udziału w których są zmuszani przez bezpośrednich przełożonych. Tymczasem system ochrony sygnalistów, który ułatwia zgłaszanie naruszeń i zachęca do tego sygnalistów sprzyja dalszemu rozwojowi organizacji.

Ochrona sygnalistów obowiązkiem pracodawcy

Przyjęta przez UE 7 października 2019 roku dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa UE (dyrektywa dotycząca sygnalistów) zobowiązuje przedsiębiorców do ochrony sygnalistów. Oznacza to, że system ochrony sygnalistów powinien stanowić element organizacji, z którego w razie potrzeby sygnalista może skorzystać w taki sposób, aby jego osoba pozostała anonimowa.

Jako kancelaria prawna specjalizująca się we wdrażaniu rozwiązań organizacyjnych mających na celu ochronę sygnalistów oferujemy Państwu rozwiązania, które wykraczają poza bezpieczny kanał raportowania. Model, który stosujemy daje nam możliwość szybkiego reagowania na potrzeby organizacji, co przekłada się na:

  • przygotowanie systemu ochrony sygnalistów,
  • wdrożenie ochrony sygnalistów w firmie,
  • obsługę prawną kwestii wynikających z raportowanych nieprawidłowości.

Szybkie i sprawne wyjaśnienie ewentualnych nieprawidłowości leży w jak najlepszym interesie organizacji. Pozwala na zachowanie reputacji firmy i wspiera jej dalszy rozwój. W praktyce, obowiązek jaki niesie za sobą ochrona sygnalistów stanowi atut organizacji. Dlatego wdrażając w firmie wymagane prawem rozwiązania w tym zakresie warto wdrożyć system ochrony sygnalistów, który będzie w pełni funkcjonalnym komponentem organizacji.

Klientów poszukujących sprawdzonych rozwiązań w zakresie ochrony sygnalistów zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą, a w razie pytań lub wątpliwości do kontaktu.