by IPSO LEGAL

Z nami ochrona sygnalistów to inwestycja w bezpieczeństwo i sukces Twojej firmy

https://whistleprotect.eu/wp-content/uploads/2023/05/AdobeStock_496148110-scaled.jpeg

Najlepsze praktyki w zakresie whistleblowingu

W dzisiejszych czasach informacja jest jednym z najcenniejszych zasobów organizacji. Dlatego ważne jest, aby pracownicy czuli się swobodnie i bezpiecznie przekazując posiadane informacje kadrze zarządzającej. Właśnie dlatego prezentujemy świeże podejście do whistleblowingu, czyli procesu raportowania nieprawidłowości wewnątrz organizacji.

Sygnaliści, czyli pracownicy, którzy zwracają uwagę na nieprawidłowości, są najlepszym przyjacielem zarządu. Dostarczają konkretnych i wartościowych informacji dotyczących nieprawidłowości występujących w funkcjonowaniu danej placówki lub firmy. Na ich podstawie przedsiębiorstwo może wprowadzać skuteczne zmiany w strukturze i organizacji pracy, a tym samym zapewnić swoim klientom, interesariuszom i zespołom kierowniczym najwyższy poziom organizacji i kultury pracy.

Zapewniając anonimowy, niezależny i autonomiczny kanał do zgłaszania naruszeń, system ochrony sygnalistów zwiększa szanse na wykrycie działań na szkodę firmy na każdym szczeblu. To coś znacznej więcej niż tylko przeciwdziałanie praniu pieniędzy. System obsługi zgłoszeń sygnalistów to przede wszystkim możliwość uzyskania rzetelnej informacji, która w przeciwnym wypadku mogłaby nigdy nie dotrzeć do kadry zarządzającej czy właściciela firmy.

Ochrona sygnalistów - czyli system obsługi zgłoszeń

IPSO LEGAL oferuje skuteczne programy whistleblowingowe, czyli systemy obsługi zgłoszeń sygnalistów. Pozwalają na skuteczną ochronę sygnalistów oraz bezpieczne korzystanie z ich wiedzy. Nasze narzędzia i usługi opierają się na najlepszych światowych praktykach, a nasz zespół kierowniczy jest aktywnie zaangażowany w projektowanie i rozwój globalnych standardów whistleblowingu.

Oferujemy kompleksowe rozwiązania, które obejmują wszystkie aspekty projektowania, wdrażania, zgodności, zarządzania i optymalizacji systemu ochrony sygnalistów. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom nie tylko skuteczną ochronę sygnalistów. Co równie ważne, nasz system obsługi zgłoszeń sygnalistów pozwala na zwiększenie zaangażowania pracowników oraz budowanie pozytywnej kultury organizacyjnej, a także przeciwdziałanie praniu pieniędzy i podejmowaniu działań na szkodę firmy.

System ochrony sygnalistów: Najlepsze praktyki w zakresie whistleblowingu w Twojej organizacji

Jeśli szukasz profesjonalnego i kompleksowego wsparcia w obszarze whistleblowingu, to właśnie znalazłeś odpowiednie rozwiązanie. Posiadamy bogatą wiedzę i doświadczenie praktyczne w zakresie ochrony sygnalistów. Sygnalista to bardzo ważne źródło informacji, jednak przekazywana informacja nie zawsze jest rzetelna. Dlatego skupiamy się na samej informacji, jej jakości i prawdziwości. Jednocześnie wdrażamy rozwiązania, dzięki którym działający w dobrej wierze sygnalista nie musi się obawiać odwetu. Doskonale znamy realia związane z wykonywaniem ich obowiązków, które uwzględniamy w naszych systemach obsługi zgłoszeń sygnalistów.

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Twojej organizacji:

 • stworzyć skuteczny system raportowania
 • ustalić hierarchię kanałów raportowania
 • odpowiednio przeszkolić personel
 • ustalić kto ma zostać objęty ochroną
 • wprowadzić odpowiednie procedury zarządzania zgłoszeniami

W naszych działaniach wyraźnie rozgraniczamy whistleblowing i zgłaszanie skarg i wniosków przez pracowników. Dążymy do tego, aby kanały przeznaczone do zgłaszania naruszeń były niezależne i autonomiczne i umożliwiały bezpieczne oraz anonimowe przekazywanie informacji. Anonimowość jest wyznacznikiem whistleblowingu i cechą, która odróżnia sygnalistę od pracownika zgłaszającego skargę czy wniosek.

Masz pytania lub wątpliwości? Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą i kontaktu. Jesteśmy gotowi:

stworzyć skuteczny system raportowania
ustalić hierarchię kanałów raportowania
odpowiednio przeszkolić personel
ustalić kto ma zostać objęty ochroną
wprowadzić odpowiednie procedury zarządzania zgłoszeniami

wypowiedzi w mediach

Bezpieczeństwo osób nagłaśniających nieuczciwe praktyki

to nowy kierunek społecznej odpowiedzialności biznesu w UE.

Rozłożyliśmy temat ochrony sygnalistów na czynniki pierwsze. Żebyś Ty nie musiał.

Sprawdź naszą bazę wiedzy:
Zgodnie z definicją Słownika Języka Polskiego sygnalista to osoba zgłaszająca w dobrej wierze informacje o nieprawidłowościach w miejscu pracy. Odpowiednik funkcjonujący w anglosaskim kręgu kulturowym to whistleblower
Słownik języka polskiego

System ochrony sygnalistów

Sygnalista to osoba, która z uwagi na posiadane informacje dokonuje zgłoszenia zauważonych nieprawidłowości. Z obawy o zachowanie stanowiska pracy czy też poczucie ogólnego bezpieczeństwa w pracy i poza firmą, wielu potencjalnych sygnalistów decyduje się na niezgłaszanie obserwowanych naruszeń oraz działań nieprawidłowych, do udziału w których są zmuszani przez bezpośrednich przełożonych. Tymczasem system obsługi zgłoszeń sygnalistów nie tylko ułatwia zgłaszanie naruszeń, ale również zachęca do takich inicjatyw oraz gwarantuje pełną anonimowość.

Ochrona sygnalistów obowiązkiem pracodawcy

Przyjęta przez UE 7 października 2019 roku dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa UE (dyrektywa dotycząca sygnalistów) zobowiązuje przedsiębiorców do ich ochrony. Oznacza to, że system obsługi zgłoszeń sygnalistów powinien zostać wdrożony w taki sposób, by każdy jego użytkownik nie był narażony na negatywne konsekwencje ze strony przełożonych lub współpracowników.

Jako kancelaria prawna specjalizująca się we wdrażaniu rozwiązań organizacyjnych mających na celu ochronę sygnalistów oferujemy Państwu rozwiązania, które wykraczają poza bezpieczny kanał raportowania. System obsługi zgłoszeń sygnalistów, który stosujemy daje nam możliwość szybkiego reagowania na potrzeby organizacji, co przekłada się na:

 • przygotowanie systemu ochrony sygnalistów,
 • wdrożenie ochrony sygnalistów w firmie,
 • obsługę prawną kwestii wynikających z raportowanych nieprawidłowości.

Ochrona sygnalistów – korzyści dla organizacji

Wdrożenie systemy obsługi zgłoszeń sygnalistów przynosi szereg korzyści dla organizacji oraz jej otoczenia biznesowego:

 • sprzyja kulturze otwartości i uczciwości, w efekcie czego pracownicy wiedzą, że mogą bezpiecznie zgłaszać ewentualne nieprawidłowości i nadużycia, co pomaga w utrzymaniu wysokich standardów etycznych,
 • umożliwia wczesne wykrywanie i zapobieganie nadużyciom, co w praktyce wiąże się z możliwością zapobiegania poważniejszym konsekwencjom,
 • wspiera budowanie kultury, w której przestrzeganie prawa i wewnętrznych zasad jest normą.

System obsługi zgłoszeń sygnalistów wpływa również korzystnie na reputację firmy. Organizacje, które skutecznie reagują na zgłaszane nieprawidłowości i nadużycia, unikają skandali i ich nieprzyjemnych konsekwencji. Ponadto, poprzez wczesne wykrywanie i rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez sygnalistów, firmy mogą uniknąć kosztownych postępowań prawnych, kar i innych strat finansowych.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Szybkie i sprawne wyjaśnienie ewentualnych nieprawidłowości leży w jak najlepszym interesie organizacji. Pozwala na zachowanie reputacji firmy i wspiera jej dalszy rozwój. W praktyce, obowiązek jaki niesie za sobą ochrona sygnalistów stanowi atut organizacji. Dlatego wdrażając w firmie wymagane prawem rozwiązania w tym zakresie warto sięgać po nasz system obsługi zgłoszeń sygnalistów. Będzie w pełni funkcjonalnym komponentem w Państwa organizacji, działającym na korzyść jej interesów.

Klientów poszukujących sprawdzonych rozwiązań w zakresie systemu obsługi zgłoszeń sygnalistów zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą, a w razie pytań lub wątpliwości do kontaktu. Jesteśmy otwarci na współpracę z przedstawicielami różnych branż, zakładów pracy, instytucji i innych podmiotów, zawsze gotowi dopasować system obsługi zgłoszeń sygnalistów do indywidualnych oczekiwań oraz warunków i środowiska pracy. Zapraszamy do współpracy już teraz!