TWORZENIE POLITYKI INFORMOWANIA O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH

ILE MOŻNA CZEKAĆ?Czas ten zależy od obszerności struktury organizacyjnej klienta

zwykle stworzenie polityki nie zajmuje nam więcej niż tydzień

Efektem naszych prac jest stworzenie skutecznych procedur dotyczących postępowania ze zgłoszonymi nieprawidłowościami w ramach ochrony sygnalistów

Dokument ten stanowi zbiór wszystkich możliwych procedur dotyczący ochrony sygnalistów, mających zastosowanie w danej organizacji. Jest jak instrukcja obsługi całego procesu postępowania ze zgłaszanymi nieprawidłowościami

https://whistleprotect.eu/wp-content/uploads/2021/04/pexels-sam-jean-1764956-1280x1280.jpg

CO ROBICIE?Jakie dokładnie czynności wykonujemy w trakcie?

Na podstawie przeprowadzonego audytu sporządzamy politykę informowania o nieprawidłowościach. Znajdują się w niej elementy takie jak:
zasady informowania o nieprawidłowościach
zasady zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa sygnalistom
ustalenie hierarchii organizacyjnej zgłaszania nieprawidłowości
zasady przeprowadzania szkoleń personelu
procedura postępowania ze zgłoszonymi nieprawidłowościami
zasady współpracy z zewnętrznym kanałem raportowania o nieprawidłowościach
https://whistleprotect.eu/wp-content/uploads/2021/04/pexels-andrea-piacquadio-3760072-850x1280.jpg

DLACZEGO IPSO LEGAL?Doświadczenie buduje zaufanie

Model, który stosujemy, daje nam możliwości szybkiego reagowania na Twoje potrzeby, a Tobie umożliwi bycie zawsze o krok przed konkurencją.

Zespół IPSO Legal posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej  z zakresu zagadnień związanych z prawem korporacyjnym, compliance i kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw.

W naszej pracy kładziemy szczególny nacisk na to, by świadczone przez nas usługi nie ograniczały się tylko do interpretacji obowiązujących przepisów. Staramy się działać kompleksowo, tak jak nasi klienci.

Robimy wszystko, żeby spełnić oczekiwania naszych klientów i nie stracić zaufania, którym nas obdarzyli – działamy zgodnie z zasadą pieniądze naszych klientów są naszymi pieniędzmi.

Dlatego w każdym przypadku po analizie problemu tworzymy listę rzeczy, które należy zrobić natychmiast, rzeczy które trzeba zrobić w drugiej kolejności oraz takich, o których należy pamiętać.

Tworzymy praktyczne i przede wszystkim skuteczne zestawy procedur

dotyczące ochrony sygnalistów w organizacji
https://whistleprotect.eu/wp-content/uploads/2021/02/rozwiazania.png