PROWADZENIE REJESTRU ZGŁOSZEŃ

KIEDY?Po wdrożeniu procedur i struktur obsługi zgłoszeń nieprawidłowości

Efektem prowadzenia przez nas rejestru zgłoszeń jest zapewnienie zgodności z dyrektywą i wypełnienie obowiązków kontrolnych przez organ nadzorczy nad tym obszarem.

Nie musisz tworzyć nowych stanowisk ani dokładać nowych obowiązków swojemu personelowi.

https://whistleprotect.eu/wp-content/uploads/2021/04/pexels-picjumbocom-461077-1280x1280.jpg

ZOPTYMALIZUJ DZIAŁANIAW ramach prowadzenia rejestru zgłoszeń:

prowadzimy rejestr w podmiotach, które nie przewidują wprowadzenia compliance oficera
przechowujemy wszystkie dowody, dokumenty i informacje zebrane w toku analizy
prowadzimy dokumentację dotyczącą zarejestrowanych zgłoszeń
https://whistleprotect.eu/wp-content/uploads/2021/04/pexels-skylar-kang-6207369-850x1280.jpg

DLACZEGO IPSO LEGAL?Doświadczenie buduje zaufanie

Model, który stosujemy, daje nam możliwości szybkiego reagowania na Twoje potrzeby, a Tobie umożliwi bycie zawsze o krok przed konkurencją.

Zespół IPSO Legal posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej  z zakresu zagadnień związanych z prawem korporacyjnym, compliance i kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw.

W naszej pracy kładziemy szczególny nacisk na to, by świadczone przez nas usługi nie ograniczały się tylko do interpretacji obowiązujących przepisów. Staramy się działać kompleksowo, tak jak nasi klienci.

Robimy wszystko, żeby spełnić oczekiwania naszych klientów i nie stracić zaufania, którym nas obdarzyli – działamy zgodnie z zasadą pieniądze naszych klientów są naszymi pieniędzmi.

Dlatego w każdym przypadku po analizie problemu tworzymy listę rzeczy, które należy zrobić natychmiast, rzeczy które trzeba zrobić w drugiej kolejności oraz takich, o których należy pamiętać.

W przypadku mniejszych organizacji

warto przemyśleć outsourcing procesów raportowania nieprawidłowości
https://whistleprotect.eu/wp-content/uploads/2021/02/rozwiazania.png