OCHRONA SYGNALISTÓW A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Sygnalista a RODO

Europejskie organy regulacyjne dostrzegają kluczową dla interesu publicznego rolę sygnalistów w ujawnianiu zagrożeń lub szkód. Do tego konieczne jest zapewnienie sygnalistom możliwości poufnego i bezpiecznego systemu informowania oraz ochrony przed odwetem. Osobną kwestią pozostaje relacja sygnalista a RODO.

Chcesz później przeczytać o dyrektywie? Pobierz nasze kompletne przewodniki na temat ochrony sygnalistów

Wobec tego Komisja Europejska podjęła decyzję o ustanowieniu ram politycznych wzmacniających ochronę sygnalistów, co skutkowało przyjęciem dyrektywy (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii („Dyrektywa dotycząca sygnalistów”). Ochrona sygnalistów nierozerwalnie koresponduje z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych – przyjrzyjmy się zatem temu zagadnieniu. 

 

Zakres dyrektywy w sprawie sygnalistów 

Dyrektywa o ochronie praw sygnalistów wprowadza minimalne standardy w zakresie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa unijnego regulującego różne obszary interesu publicznego wśród nich znalazły się też: ochrona prywatności i danych osobowych oraz cyberbezpieczeństwa. Mają one chronić osoby, które ujawniają te naruszenia w kontekście zawodowym niezależnie od tego czy są one chronione przez prawo pracy (tj. niezależnie od tego czy są one pracownikiem) danego państwa członkowskiego. Zatem pracownicy, urzędnicy służby cywilnej, samozatrudnieni, usługodawcy, pracownicy zewnętrzni, a także wolontariusze i stażyści, a nawet akcjonariusze – po 17 grudnia 2021 roku wszyscy zostaną przez nową dyrektywę objęci ochroną.

Masz pytania lub wątpliwości z zakresu nowych obowiązków jakie będziesz mieć po 17 grudnia 2021? Zapraszamy do zadawania pytań na office@ipsolegal.pl bezpośredni kontakt z Błażejem Wągielem, śledzenia naszych mediów społecznościowych oraz strony internetowej www.whistleprotect.eu gdzie pojawiać się będą analizy i informacje dotyczące dyrektywy o ochronie praw sygnalistów.

Share