Ustawa o sygnalistach w wykazie prac programowych RM w I kwartale 2024

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się informacja o rozpoczęciu prac nad projektem ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

Ten wyczekiwany akt prawny stanowi przełom w zabezpieczaniu osób, które podejmują się ujawnienia nieprawidłowości w środowisku pracy, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Ustawa ma mieć zastosowanie nie tylko do naruszeń prawa przewidzianych przez dyrektywę 2019/1937 ale także do wszystkich naruszeń prawa w odpowiadających wymienionym w dyrektywie dziedzinach prawa krajowego.

Projekt ma zakładać, że ochroną zostaną objęte osoby, które zgłaszają lub ujawniają informacje o naruszeniach prawa w kontekście związanym z pracą.

Obejmie to różne formy zatrudnienia, takie jak umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, prowadzenie działalności gospodarczej, kontrakty menedżerskie, wolontariat, staż czy służba wojskowa.

Warto podkreślić, że projekt ma uwzględniać różnice w statusie prawnym zgłaszających, wynikające z formy zatrudnienia oraz relacji z drugą stroną, takimi jak wykonawcy, podwykonawcy, dostawcy, akcjonariusze czy wspólnicy.

Gwarancje i środki prawne przysługujące zgłaszającym obejmą ochronę przed wszelkimi negatywnymi konsekwencjami wynikającymi z dokonania zgłoszenia lub ujawnienia informacji publicznie. Nie będzie możliwości odmowy, ograniczenia lub odebrania uprawnienia, zezwolenia, koncesji lub ulgi z powodu zgłoszenia. Nie można będzie wypowiedzieć, odstąpić od umowy lub rozwiązać jej bez wypowiedzenia z powodu dokonania zgłoszenia. Zgłoszenie naruszeń nie może stanowić powodu do wypowiedzenia umowy dotyczącej sprzedaży, dostawy towarów lub świadczenia usług.

Zgłaszający ma mieć prawo dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości w przypadku działań odwetowych skierowanych przeciwko niemu.

Zgodnie z przekazanymi informacjami Rzecznik Praw Obywatelskich ma zostać wyznaczony jak instytucja wspierającea zgłaszających.

RPO będzie odpowiadał za przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych, udzielanie wsparcia i informacji zgłaszającym, a także przekazywanie zgłoszeń organom właściwym do działań.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to I kwartał 2024. r.

Masz pytania dotyczące nowych obowiązków związanych z ochroną sygnalistów? Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Odezwij się do nas na office@ipsolegal.pl lub bezpośrednio z Błażejem Wągielem.

Chcesz wiedzieć więcej jak powinna wyglądać procedura sygnalisty? Sprawdź nasze poprzednie wpisy:

JAKICH ZGŁOSZEŃ MOŻESZ SIĘ SPODZIEWAĆ? 

OCHRONA SYGNALISTÓW – CO MUSISZ WIEDZIEĆ PRZED WEJŚCIEM W ŻYCIE DYREKTYWY?

OCHRONA SYGNALISTÓW A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Możesz też obejrzeć przygotowane przez nas filmy edukacyjne:

OCHRONA SYGNALISTÓW

KALENDARZ ADWOKATOWY 2021

Ustawa o sygnalistach w wykazie prac programowych RM w I kwartale 2024
Share