Kogo oprócz sygnalisty należy chronić?

Dyrektywa ma na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony osobom, które zgłaszają nieprawidłowości, oraz tym, które pomagają sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia. Istniejące przepisy obejmują zarówno samego sygnalistę, jak i osoby powiązane ze zgłaszającym, a także osoby prawne, które wspomogły sygnalistę w dokonaniu zgłoszenia.

Jakie działania stanowią odwet zgodnie z projektem ustawy?

Projekt aktualnej ustawy o sygnalistach wskazuje konkretne działania, które mogą być uznane za odwet wobec sygnalisty. Obejmują one m.in. odmowę nawiązania stosunku pracy, obniżenie wynagrodzenia, wstrzymanie awansu, pominięcie przy przyznawaniu świadczeń czy też przeniesienie na niższe stanowisko pracy. Zakaz działań odwetowych dotyczy zarówno pracowników, jak i osób niebędących zatrudnionymi.

Jakie są konsekwencje naruszenia praw sygnalisty?

Ustawa o Sygnalistach precyzyjnie określa konsekwencje naruszenia praw sygnalisty. Działania odwetowe, takie jak wypowiedzenie umowy o pracę, obniżenie wynagrodzenia czy też mobbing, będą traktowane jako naruszenie prawa i mogą skutkować odpowiedzialnością prawno-finansową dla pracodawcy.

Czy zgłoszenia mogą być anonimowe?

Projekt Ustawy o Sygnalistach nie nakłada obowiązku dokonywania zgłoszeń anonimowych. Zarówno anonimowe, jak i nieanonimowe zgłoszenia są dopuszczalne. Istnieje jednak obowiązek zachowania poufności tożsamości sygnalisty, a jego dane osobowe nie mogą być ujawniane bez jego zgody, chyba że jest to konieczne ze względów procesowych lub zgodnie z przepisami prawa.

Wnioski

Propozycja Ustawy o Sygnalistach stanowi istotny krok w kierunku ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości. Zapewnienie odpowiedniej ochrony sygnalistom oraz sankcje dla pracodawców naruszających ich prawa ma na celu stworzenie bardziej transparentnego i sprawiedliwego środowiska pracy. Dzięki temu sygnaliści mogą czuć się bezpieczniejsi w dokonywaniu zgłoszeń, co przyczynia się do poprawy standardów etycznych i prawnych w organizacjach.

Masz pytania dotyczące nowych obowiązków związanych z ochroną sygnalistów? Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Odezwij się do nas na office@ipsolegal.pl lub bezpośrednio z Błażejem Wągielem.

Chcesz wiedzieć więcej jak powinna wyglądać procedura sygnalisty? Sprawdź nasze poprzednie wpisy:

JAKICH ZGŁOSZEŃ MOŻESZ SIĘ SPODZIEWAĆ? 

OCHRONA SYGNALISTÓW – CO MUSISZ WIEDZIEĆ PRZED WEJŚCIEM W ŻYCIE DYREKTYWY?

OCHRONA SYGNALISTÓW A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Możesz też obejrzeć przygotowane przez nas filmy edukacyjne:

OCHRONA SYGNALISTÓW

KALENDARZ ADWOKATOWY 2021

Share