Rola kierowników wyższego szczebla i dyrektorów w wewnętrznym systemie zgłaszania nieprawidłowości

Wewnętrzny proces zgłaszania nieprawidłowości w spółce to kluczowy mechanizm identyfikacji i reagowania na niewłaściwe postępowanie, oszustwa lub naruszenia zasad etycznych. W kontekście przepisów dotyczących whistleblowingu, kierownicy wyższego szczebla i dyrektorzy odgrywają kluczową rolę w badaniu takich zarzutów.

Poniżej omówimy kluczowe cechy, którymi powinien kierować się każdy doświadczony menedżer, gdy pojawi się wewnętrzny zarzut dotyczący whistleblowingu.

Zaangażowanie i odpowiedzialność

Kierownicy wyższego szczebla i dyrektorzy są odpowiedzialni za prowadzenie i nadzorowanie dochodzeń w sprawie wewnętrznych doniesień o nieprawidłowościach w firmie. Ich zaangażowanie w etykę i uczciwość staje się jeszcze ważniejsze, ponieważ nadają oni ton i inicjują oczekiwane zachowanie dla reszty organizacji.

Szacunek dla wewnętrznych postępowań wyjaśniających

Europejska dyrektywa w sprawie whistleblowingu podkreśla znaczenie ustrukturyzowanego i skutecznego procesu badania wewnętrznych zgłoszeń nieprawidłowości. Kierownicy wyższego szczebla i dyrektorzy powinni zapewnić wdrożenie jasnych procedur przyjmowania, oceny i rozpatrywania skarg w sposób poufny.

Ochrona sygnalistów

Kierownicy wyższego szczebla i dyrektorzy powinni zadbać o środki ochrony sygnalistów, unikając działań odwetowych i zapewniając im anonimowość, gdy tylko jest to możliwe. Bezpieczne środowisko do zgłaszania nieprawidłowości jest kluczowe dla wspierania przejrzystości i odpowiedzialności.

Współpraca z właściwymi organami

W przypadkach wymagających interwencji organów zewnętrznych, kierownictwo wyższego szczebla powinno w pełni z nimi współpracować. Europejskie przepisy dotyczące whistleblowingu zdecydowanie określają potrzebę współpracy z właściwymi organami.

Przejrzysta komunikacja

Przejrzysta komunikacja jest niezbędna w całym procesie dochodzenia. Kierownicy wyższego szczebla i dyrektorzy powinni informować odpowiednie zainteresowane strony o postępach w dochodzeniu bez narażania jego integralności.

Wdrożenie odpowiednich środków naprawczych

Po zakończeniu dochodzenia kierownicy wyższego szczebla i dyrektorzy powinni podjąć skuteczne działania naprawcze. Mogą one obejmować sankcje dyscyplinarne, zmiany w polityce wewnętrznej, a nawet dostosowanie kultury organizacyjnej.

Wewnętrzna kultura zgodności

Kierownictwo wyższego szczebla jest odpowiedzialne za kultywowanie kultury zgodności w firmie poprzez wdrażanie programów szkoleniowych, okresowy przegląd polityk i promowanie wartości etycznych. Silna kultura zgodności wzmacnia odporność organizacji na potencjalne wyzwania etyczne.

W złożonym świecie biznesu, gdzie moralność i etyka odgrywają kluczową rolę, rola kierowników wyższego szczebla i dyrektorów w procesie zgłaszania nieprawidłowości staje się kluczowym elementem budowania zaufania i utrzymania etycznej kultury organizacyjnej. Pamiętajmy, że skuteczne zarządzanie wewnętrznymi doniesieniami nieprawidłowości to nie tylko wymóg prawny, ale także fundament solidnej reputacji firmy.

Masz pytania dotyczące nowych obowiązków związanych z ochroną sygnalistów? Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Odezwij się do nas na office@ipsolegal.pl lub bezpośrednio z Błażejem Wągielem.

Chcesz wiedzieć więcej jak powinna wyglądać procedura sygnalisty? Sprawdź nasze poprzednie wpisy:

JAKICH ZGŁOSZEŃ MOŻESZ SIĘ SPODZIEWAĆ? 

OCHRONA SYGNALISTÓW – CO MUSISZ WIEDZIEĆ PRZED WEJŚCIEM W ŻYCIE DYREKTYWY?

OCHRONA SYGNALISTÓW A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Możesz też obejrzeć przygotowane przez nas filmy edukacyjne:

OCHRONA SYGNALISTÓW

KALENDARZ ADWOKATOWY 2021

Share