Projekt ustawy o sygnalistach z 1 sierpnia 2023 r. – wykaz zmian

1 sierpnia 2023 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się kolejny projekt ustawy o ochronie sygnalistów, który został zaakceptowany przez Ministra ds. Unii Europejskiej jako zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Wśród nowych zmian w projekcie ustawy możemy znaleźć m.in.:

1️⃣ Powrót ochrony dla sygnalistów będących funkcjonariuszami Policji, ABW, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, CBA, SG, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, PSP, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej, a także żołnierzami.

2️⃣ Istotna zmiana dotyczy też terminu wejścia w życie ustawy, w zakresie ustalania procedury zgłoszeń wewnętrznych. Wprowadzone zmiany (określone w art. 23, art. 24 ust. 1-5, art. 25, art. 27-28 oraz art. 32) będą obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy.

Miejmy nadzieję, że ten wydłużony termin pozwoli na odpowiednią implementację i zapoznanie się z nowymi przepisami, a także ułatwi przeprowadzenie ewentualnych szkoleń dla zaangażowanych stron.

Zainteresowanych projektem poniżej jego cała treść:

dokument633928 (1)

Share