Czy sygnaliści oznaczają tylko kłopoty? O wpływie zgłoszeń na wyniki biznesowe

W lutym 2020 roku ukazała się praca Stephen’a R. Stubben’a z University of Utah oraz Kyle’a T. Welch’a z George Washington University na temat wykorzystania i skuteczności wewnętrznych systemów zgłaszania nieprawidłowości.

Badacze, wykorzystując anonimową bazę danych (prawie dwa miliony raportów wewnętrznych) otrzymaną od dostawcy oprogramowania compliance NAVEX, zbadali związek pomiędzy wykorzystaniem wewnętrznych systemów zgłaszania nieprawidłowości a wynikami biznesowymi ponad tysiąca notowanych na giełdzie amerykańskich spółek.

Chcesz później przeczytać o dyrektywie? Pobierz nasze kompletne przewodniki na temat ochrony sygnalistów
Poprawa wskaźnika ROA

Badanie wskazuje, że spółki o wysokim stopniu wykorzystania wewnętrznych systemów zgłaszania nieprawidłowości mają większy wskaźnik rentowności aktywów w porównaniu z firmami, w których wewnętrzny system zgłaszania nieprawidłowości jest wykorzystywany rzadziej. Z badania wynika, że im większa aktywność firmy w obszarze whistleblowingu, tym większy wskaźnik ROA.

Mniej postępowań i kar

Badacze wskazują, że większa ilość zgłoszeń wewnętrznych skutkuje mniejszą ilością postępowań wytoczonych przeciwko firmie w kolejnych latach.

Większa ilość zgłoszeń wpływa też na wysokość należności wynikających z tego tytułu – w badaniu stwierdzono, że 10% wzrost liczby zgłoszeń sygnalistów wiązał się z 2% spadkiem otrzymanych kar oraz 1% spadkiem kwot ugód sądowych w kolejnych latach.

Ład korporacyjny

Badanie wskazuje, że firmy w których stwierdzono niewłaściwe funkcjonowanie ładu korporacyjnego charakteryzowały się mniejszą aktywnością w zakresie raportowania wewnętrznego niż firmy, które kładły nacisk na corporate governance.

Zgłoszenia anonimowe

Z badania wynika, że ponad 28% zgłaszających decyduje się na zachowanie anonimowości.

Zgłoszenia te charakteryzują się większą ilością przekazywanych informacji o domniemanych naruszeniach, są częściej analizowane przez management, a samo zamknięcie postępowania wyjaśniającego trwa dłużej.

Jednakże management wykazuje mniejszą skłonność do stwierdzenia, że roszczenia zawarte w anonimowych raportach są uzasadnione.

Masz pytania dotyczące nowych obowiązków związanych z ochroną sygnalistów? Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Odezwij się do nas na office@ipsolegal.pl lub bezpośrednio z Błażejem Wągielem.

Chcesz wiedzieć więcej jak powinna wyglądać procedura sygnalisty? Sprawdź nasze poprzednie wpisy:

JAKICH ZGŁOSZEŃ MOŻESZ SIĘ SPODZIEWAĆ? 

OCHRONA SYGNALISTÓW – CO MUSISZ WIEDZIEĆ PRZED WEJŚCIEM W ŻYCIE DYREKTYWY?

OCHRONA SYGNALISTÓW A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Możesz też obejrzeć przygotowane przez nas filmy edukacyjne:

OCHRONA SYGNALISTÓW

KALENDARZ ADWOKATOWY 2021

Czy sygnaliści oznaczają tylko kłopoty? O