6 kroków do zgodności z dyrektywą o sygnalistach

By zapewnić zgodność z dyrektywą o sygnalistach utworzenie bezpiecznego kanału zgłaszania nieprawidłowości nie wystarczy.Powinieneś o tym wiedzieć.

Trzeba zadbać też między innymi o:

📌 odpowiednie i funkcjonujące procedury,

📌 przeszkolenie pracowników,

📌 odpowiednie prowadzenie postępowań wyjaśniających.

1

Kanały zgłaszania muszą być zaprojektowane w sposób : zapewniający ochronę poufności i tożsamości sygnalisty i każdej osoby trzeciej, która związana jest zgłoszeniem, uniemożliwiający dostęp osobą nieupoważnionym.

2

Po otrzymaniu zgłoszenia należy przekazać sygnaliście potwierdzenie jego otrzymania w ciągu siedmiu dni.

3

Konieczne będzie wyznaczenie osoby (ub osób), która: ma odpowiednie kompetencje do podejmowania działań następczych w wyniku zgłoszenia, będzie odpowiedzialna za utrzymywanie kontaktu z sygnalistą, w razie potrzeby zwróci się o dalsze informacje i przekaże informacje zwrotne sygnaliście.

4

Starannie przeprowadzone działania następcze, na które składają się co najmniej:

  • wstępna ocena mająca określić czy na pierwszy rzut oka istnieją dowody, że mogło dojść do naruszenia, jeśli ocena jest negatywna, i osoba odpowiedzialna uzna, że nie doszło do naruszenia to:
    • może zamknąć postępowanie lub przekazać sprawę na drogę innego postępowania (np. skargowego),
    • powinna niezwłocznie poinformować sygnalistę o takiej decyzji i jej przyczynach – wraz z odpowiednim uzasadnieniem.
  • jeśli natomiast ocena okaże się pozytywna, i osoba odpowiedzialna uzna, że doszło do naruszenia, to powinna ona podjąć odpowiednie działania w celu rozwiązania problemu zgłaszanego przez sygnalistę.
5

Rozpoznający zgłoszenie powinien pamiętać o ramach czasowych przewidzianych na dostarczenie informacji zwrotnej dla sygnalisty. Takie informacje powinny być przekazane sygnaliście w terminie trzech (w szczególnych przypadkach sześciu) miesięcy od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia lub, jeśli nie wysłano potwierdzenia do osoby dokonującej zgłoszenia, trzech miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.

6

Zapewnienie jasnych i łatwo dostępnych informacji na temat:

  • procedur dokonywania zgłoszeń, dostępnych kanałów dokonywania zgłoszeń,
  • osobach odpowiedzialnych za rozpatrywanie zgłoszeń.

Nie wiesz jak sprostać nowym obowiązkom jakie wprowadza Dyrektywa o ochronie sygnalistów? odezwij się do nas na office@ipsolegal.pl lub skontaktuj się bezpośrednio z Błażej Wągiel

6 Kroków do zgodności z dyrektywą

 

 

Share