Zmiany w ochronie sygnalistów w Wielkiej Brytanii – czego mogą oczekiwać pracodawcy?

Ustawa o ujawnianiu informacji w interesie publicznym, znana również jako „PIDA” (Public Interest Disclosure Act), została wprowadzona do brytyjskiego systemu prawnego 25 lat temu w celu ochrony sygnalistów w miejscu pracy.

Głównym celem tego przeglądu jest zbadanie, czy cele PIDA nadal są spełniane, oraz opracowanie i przegląd istniejącego prawodawstwa w tym kontekście. W szczególności ma to na celu dostosowanie systemu do gwałtownego wzrostu ujawnień informacji o nieprawidłowościach, które wpłynęły do Care Quality Commission oraz Health and Safety Executive w trakcie pandemii Covid-19.

Brytyjski rząd zapowiada, że w ramach przeglądu zostaną zebrane informacje od różnych stron, w tym od sygnalistów, pracodawców, organów regulacyjnych i organizacji charytatywnych.

Przegląd ma przynieść odpowiedzi na pytania:

  • w jaki sposób prawodawstwo brytyjskie ułatwiło ujawnianie informacji sygnalistom?
  • w jaki sposób brytyjskie przepisy dotyczące informowania o nieprawidłowościach chronią pracowników-sygnalistów?
  • czy informacje o nieprawidłowościach są dostępne dla pracowników, pracodawców, osób wyznaczonych i innych osób?
  • jakie były szersze korzyści i wpływ brytyjskich przepisów dotyczących informowania o nieprawidłowościach na pracodawców, podmioty wyznaczone do przyjmowania zgłoszeń oraz inne osoby?
  • jak wyglądają najlepsze praktyki w zakresie reagowania na zgłoszenia?

Jak wskazuje rząd brytyjski w przeglądzie prawodawstwa nie zostaną uwzględnione kwestie dotyczące kanałów zgłaszania i zabezpieczeń, które nie są powiązane z miejscem pracy, dotyczących np. transakcji handlowych, śledztw dziennikarskich czy stron trzecich. W przeglądzie zostaną jednak uwzględnione kwestie związane z definicją pracownika pod kątem ochrony sygnalistów.

Sam przegląd ma zakończyć się do jesieni 2023 roku.

Należy zauważyć, że decyzja o przeglądzie ram prawnych nie została podjęta przypadkowo. Przegląd prawodawstwa ma na celu opracowanie i ulepszenia ram informowania o nieprawidłowościach, także w kontekście implementacji unijnej dyrektywy w sprawie zgłaszania nieprawidłowości, której Wielka Brytania nie podlega po Brexicie. Dyrektywa ta narzuca bardziej rygorystyczne obowiązki niż obecnie obowiązujące brytyjskie ustawodawstwo. Niektórzy brytyjscy pracodawcy już wdrażają te bardziej rygorystyczne obowiązki w swoich politykach i procedurach.

Co to oznacza dla pracodawców?

W wyniku przeglądu istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia zmian w obecnym systemie informowania o nieprawidłowościach. Oczekuje się, że te zmiany mogą obejmować rozszerzenie ochrony sygnalistów na wszystkie osoby w miejscu pracy, nałożenie na pracodawców obowiązku reagowania na zgłoszenia sygnalistów i badania zgłaszanych wątpliwości, a także zapewnienie większego dostępu sygnalistów do wymiaru sprawiedliwości. Ponadto, brytyjskie ustawodawstwo może zbliżyć się do wymogów unijnej dyrektywy w sprawie zgłaszania nieprawidłowości, co oznacza wprowadzenie bardziej rygorystycznych standardów w zakresie ochrony sygnalistów.

Przegląd brytyjskiego systemu informowania o nieprawidłowościach ma na celu zapewnienie bardziej skutecznej ochrony sygnalistów, ułatwienie procesu zgłaszania nieprawidłowości oraz odpowiednie reagowanie ze strony pracodawców.

Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj: https://www.gov.uk/government/publications/review-of-the-whistleblowing-framework/review-of-the-whistleblowing-framework-terms-of-reference

Masz pytania dotyczące nowych obowiązków związanych z ochroną sygnalistów? Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Odezwij się do nas na office@ipsolegal.pl lub bezpośrednio z Błażejem Wągielem.

Chcesz wiedzieć więcej jak powinna wyglądać procedura sygnalisty? Sprawdź nasze poprzednie wpisy:

JAKICH ZGŁOSZEŃ MOŻESZ SIĘ SPODZIEWAĆ? 

OCHRONA SYGNALISTÓW – CO MUSISZ WIEDZIEĆ PRZED WEJŚCIEM W ŻYCIE DYREKTYWY?

OCHRONA SYGNALISTÓW A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Możesz też obejrzeć przygotowane przez nas filmy edukacyjne:

OCHRONA SYGNALISTÓW

KALENDARZ ADWOKATOWY 2021

Share