KE pozywa Polskę w sprawie dyrektywy o ochronie sygnalistów!

W środę 15 lutego 2023 Komisja Europejska poinformowała, że Polska jest jednym z ośmiu państw członkowskich, których sprawy zostaną skierowane do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (TSUE) za nieprzestrzeganie prawa UE w zakresie ochrony sygnalistów.

Wraz z Polską, przed TSUE zostaną pozwane również Niemcy, Republika Czeska, Estonia, Hiszpania, Włochy, Luksemburg i Węgry.

TŁO

Państwa członkowskie UE miały czas do grudnia 2021 roku, aby uchwalić krajowe ustawodawstwo i dostosować się do dyrektywy UE dotyczącej ochrony sygnalistów.

W styczniu ubiegłego roku Komisja Europejska wystosowała wezwania do usunięcia uchybień do 24 państw członkowskich w związku „z niepełną transpozycją lub brakiem informacji dla Komisji o środkach transpozycji przed upływem terminu”.

Następnie podjęto dalsze kroki przeciwko 19 państwom członkowskim za niewdrożenie dyrektywy, dając im dwa miesiące na odpowiedź.

1 z 8

Komisja Europejska uznała, że odpowiedź ośmiu państw członkowskich, w tym Polski, była niezadowalająca, dlatego podjęła decyzję o skorzystaniu ze swoich kompetencji i skierowaniu sprawy przed TSUE.

Polska, musi teraz podjąć natychmiastowe działania i wdrożyć przepisy mające na celu zapewnienie ochrony demaskatorom.

Nie trzeba wspominać, ze konsekwencje finansowe za nieprzestrzegania prawa UE w tym zakresie mogą być dla Polski bardzo dotkliwe.

Po co to wszystko?

Ochrona sygnalistów w UE stała się ważnym tematem w po skandalach związanych z ujawnianiem nielegalnych działań, takich jak uchylanie się od płacenia podatków w sprawie LuxLeaks czy wątpliwie etycznie działania Facebook’a .

Dyrektywa UE ma na celu stworzenie bezpiecznego środowiska dla sygnalistów w sektorze publicznym i prywatnym poprzez zapewnienie im mechanizmów ujawniania nadużyć.

Wdrożenie tych mechanizmów jest nie tylko obowiązkiem państw członkowskich, ale także warunkiem koniecznym dla stworzenia transparentnego i etycznego otoczenia biznesowego w UE.

Masz pytania dotyczące nowych obowiązków związanych z ochroną sygnalistów? Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Odezwij się do nas na office@ipsolegal.pl lub bezpośrednio z Błażejem Wągielem.

Chcesz wiedzieć więcej jak powinna wyglądać procedura sygnalisty? Sprawdź nasze poprzednie wpisy:

JAKICH ZGŁOSZEŃ MOŻESZ SIĘ SPODZIEWAĆ? 

OCHRONA SYGNALISTÓW – CO MUSISZ WIEDZIEĆ PRZED WEJŚCIEM W ŻYCIE DYREKTYWY?

OCHRONA SYGNALISTÓW A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Możesz też obejrzeć przygotowane przez nas filmy edukacyjne:

OCHRONA SYGNALISTÓW

KALENDARZ ADWOKATOWY 2021

Kopia Szablony dla grafik na Instagram i Facebook- Błazej Wagiel (1)
Share