https://whistleprotect.eu/wp-content/uploads/2024/05/Ciekawostka-szablon-1-6.jpg

W ramach programów zgodności, kanały zgłaszania nieprawidłowości mogą być wykorzystywane jako narzędzie zarządzania ryzykiem, dając organizacjom szansę na wcześniejsze wykrywanie nieprawidłowości i zapobieganie lub łagodzenie ryzyk finansowych i reputacyjnych. Pracownicy zachęcani do otwartego zgłaszania swoich obaw poprzez bezpieczne kanały zgłaszania nieprawidłowości pozwalają budować pewne i bezpieczne środowisko pracy. Jednak organizacja musi pamiętać o zapewnieniu sygnalistom...

https://whistleprotect.eu/wp-content/uploads/2024/05/Ciekawostka-szablon-1-5.jpg

Czy przedsiębiorstwa poniżej progu 50 pracowników objęte objęte zakresem stosowania aktów unijnych o których mowa w części II załącznika Dyrektywy o sygnalistach mogą dzielić się zasobami w zakresie utworzenia i obsługi wewnętrznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości? To kwestia, która zdecydowanie jest istotna dla mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie usług finansowych lub związaną z...

https://whistleprotect.eu/wp-content/uploads/2024/05/Ciekawostka-szablon-1.png

Sygnaliści odgrywają kluczową rolę w wykrywaniu nadużyć i nieprawidłowości w korporacjach i instytucjach publicznych. Choć w Stanach Zjednoczonych ochrona sygnalistów jest rozbudowana i solidnie zakorzeniona w systemie prawnym, w Europie, a zwłaszcza w Polsce, jest to stosunkowo nowy obszar prawny, który nadal wymaga wielu usprawnień. Dlatego uważam, że powinniśmy korzystać z bogatego doświadczenia naszych amerykańskich...

https://whistleprotect.eu/wp-content/uploads/2024/05/Ciekawostka-szablon-1-4.jpg

Stowarzyszenie „Społeczeństwo dla Transparencji – Delna” (Delna) przeprowadziło od września 2023 do lutego 2024 roku badanie pt. „Wewnętrzne systemy sygnalizowania nieprawidłowości w regionach: sektor prywatny i publiczny”. Badanie to objęło osiem samorządów i trzy przedsiębiorstwa, a jego głównym celem było poznanie doświadczeń regionów oraz wyróżnienie dobrych praktyk w tworzeniu i utrzymywaniu wewnętrznych systemów sygnalizowania nieprawidłowości,...

https://whistleprotect.eu/wp-content/uploads/2024/05/Ciekawostka-szablon-1-3.jpg

W związku z nowym projektem ustawy o ochronie sygnalistów, który 17 kwietnia 2024 r. trafił do Sejmu, polskie organizacje muszą przygotować się do potencjalnych zmian w przepisach. Ustawa ma na celu implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937, znanej jako Dyrektywa o ochronie sygnalistów. Projekt ustawy, który został przygotowany po ponad dwóch latach pracy,...

https://whistleprotect.eu/wp-content/uploads/2024/04/Ciekawostka-szablon-2-1.jpg

24 kwietnia 2024 r. stał się dla Polski dniem odbioru surowej lekcji od Unii Europejskiej. W związku z brakiem implementacji przepisów o ochronie sygnalistów, Rzeczpospolita Polska została ukarana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W wyroku zapadłym tego dnia Polska zobowiązana została do zapłacenia ryczałtu w wysokości 7 milionów EUR oraz do uregulowania dziennych kar pieniężnych...

https://whistleprotect.eu/wp-content/uploads/2024/04/Blue-Minimal-Motivational-Quote-Search-Bar-Instagram-Post-12.png

Współczesne zarządzanie przedsiębiorstwem nie może obejść się bez skutecznych narzędzi wspierających transparentność i etykę w miejscu pracy. Implementacja procedury zgłoszeń wewnętrznych jest jednym z kluczowych działań, które przyczyniają się do wzmacniania zaufania pracowników oraz ochrony przed nadużyciami. Proces wdrożenia takiej procedury wymaga jednak odpowiedniego przygotowania i zaangażowania zarówno ze strony zarządu, jak i pracowników. Poniżej...

Bruksela, 29.06.2021 JUST/C2/MM/rp/ (2021)4667786 Szanowni Państwo, Odnoszę się do Państwa wspólnego listu z dnia 13 czerwca 2021 roku, skierowanego do skrzynki odbiorczej ekspertów Komisji ds. Dyrektywy o sygnalistach, do p.o. Dyrektora Generalnego DG JUSTICE, Salli Saastamoinen oraz do mnie (zarejestrowane w Ares(2021)3865815). Jak mogą Państwo wiedzieć, w swojej roli Strażnika Traktatów, Komisja nadzoruje prawidłową implementację...

Bruksela, 02.06.2021 JUST/C2/MM/rp/ (2021)3939215 Konfederacja Przemysłu Duńskiego Svenskt Näringsliv BDA Die Arbeitgeber BDI IBEC dla Irlandzkiego Biznesu Konfederacja Przemysłu Republiki Czeskiej Business Europe Szanowni Państwo, **Temat: Wasz wspólny list dotyczący Dyrektywy UE w sprawie ochrony sygnalistów (nasz ref. Ares(2021) 3355262)** Odnoszę się do Waszego wspólnego listu z dnia 19 maja oraz do listu skierowanego przez...