https://whistleprotect.eu/wp-content/uploads/2024/04/Blue-Minimal-Motivational-Quote-Search-Bar-Instagram-Post-12.png

Współczesne zarządzanie przedsiębiorstwem nie może obejść się bez skutecznych narzędzi wspierających transparentność i etykę w miejscu pracy. Implementacja procedury zgłoszeń wewnętrznych jest jednym z kluczowych działań, które przyczyniają się do wzmacniania zaufania pracowników oraz ochrony przed nadużyciami. Proces wdrożenia takiej procedury wymaga jednak odpowiedniego przygotowania i zaangażowania zarówno ze strony zarządu, jak i pracowników. Poniżej...

Bruksela, 29.06.2021 JUST/C2/MM/rp/ (2021)4667786 Szanowni Państwo, Odnoszę się do Państwa wspólnego listu z dnia 13 czerwca 2021 roku, skierowanego do skrzynki odbiorczej ekspertów Komisji ds. Dyrektywy o sygnalistach, do p.o. Dyrektora Generalnego DG JUSTICE, Salli Saastamoinen oraz do mnie (zarejestrowane w Ares(2021)3865815). Jak mogą Państwo wiedzieć, w swojej roli Strażnika Traktatów, Komisja nadzoruje prawidłową implementację...

Bruksela, 02.06.2021 JUST/C2/MM/rp/ (2021)3939215 Konfederacja Przemysłu Duńskiego Svenskt Näringsliv BDA Die Arbeitgeber BDI IBEC dla Irlandzkiego Biznesu Konfederacja Przemysłu Republiki Czeskiej Business Europe Szanowni Państwo, **Temat: Wasz wspólny list dotyczący Dyrektywy UE w sprawie ochrony sygnalistów (nasz ref. Ares(2021) 3355262)** Odnoszę się do Waszego wspólnego listu z dnia 19 maja oraz do listu skierowanego przez...

https://whistleprotect.eu/wp-content/uploads/2024/03/Projekt-bez-nazwy-8.png

Procedura zgłoszeń wewnętrznych musi zawierać szereg istotnych elementów, które zapewniają skuteczność i przejrzystość procesu. Oto kluczowe punkty, które powinny być uwzględnione: Wskazanie odpowiednich podmiotów: Określenie wewnętrznej jednostki organizacyjnej lub osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych, zarówno w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, jak i w przypadku podmiotów zewnętrznych. Sposoby przekazywania zgłoszeń: Udostępnienie sygnalistom różnych sposobów...

https://whistleprotect.eu/wp-content/uploads/2023/07/shutterstock_417086449-1.jpg

Sygnalista pełni szczególną funkcję w szkole i placówkach oświatowych, a prawo reguluje dość szczegółowo zasady dotyczące jego zatrudnienia i funkcjonowania. Kluczowa jest między innymi procedura zgłaszania naruszeń jak i zapewniająca bezpieczeństwo dokonujących tego sygnalistów. Sygnalista jest w szkole zobligowany do zgłoszenia wszelkich naruszeń prawa, niezależnie od struktury zatrudnienia oraz typu naruszenia, z którym ma do...

https://whistleprotect.eu/wp-content/uploads/2021/02/AdobeStock_307890049-1920x1280.jpeg

Sygnalista to rola do tej pory rzadko spotykana w naszym kraju, jednak z uwagi na wprowadzanie przepisów unijnych staje się coraz popularniejsza. Sygnalistą jest osoba, której zadaniem jest ujawnianie wszelkich nieprawidłowości mających miejsce w danej jednostce, zakładzie pracy, instytucji lub innym miejscu. Sygnalista kieruje te informacje do pracodawcy, a w przypadku braku adekwatnej reakcji –...

https://whistleprotect.eu/wp-content/uploads/2024/03/1-3.jpg

6 marca na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany najnowszy projekt ustawy, która ma na celu wdrożenie dyrektywy 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Jedną z najbardziej rzucających się w oczy zmian jest zastąpienie terminu „osoby zgłaszającej naruszenia prawa” nowym terminem „sygnalista”. Ta zmiana zgodnie z uzasadnieniem do ustawy wynika z faktu,...

https://whistleprotect.eu/wp-content/uploads/2024/03/WEBINAR-OCHRONA-SYGNALISTOW-.jpg

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło, że planuje ukończyć pracę nad ustawą o sygnalistach w I kwartale 2024 roku. Co to oznacza dla 2 807 jednostek samorządu terytorialnego, które będą musiały skutecznie wdrożyć nowe regulacje i sprostać nowym obowiązkom? Obejrzyj zapis naszego webinaru, gdzie nasz ekspert – adwokat Agnieszka Kolbuch-Wągiel omówiła kluczowe aspekty ustawy o...

https://whistleprotect.eu/wp-content/uploads/2024/03/PRAWO-MEDYCZNE-6.jpg

Dyrektywa ma na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony osobom, które zgłaszają nieprawidłowości, oraz tym, które pomagają sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia. Istniejące przepisy obejmują zarówno samego sygnalistę, jak i osoby powiązane ze zgłaszającym, a także osoby prawne, które wspomogły sygnalistę w dokonaniu zgłoszenia. Jakie działania stanowią odwet zgodnie z projektem ustawy? Projekt aktualnej ustawy o sygnalistach wskazuje...