Procedura zgłoszeń wewnętrznych – jakie elementy musi zawierać?

Procedura zgłoszeń wewnętrznych musi zawierać szereg istotnych elementów, które zapewniają skuteczność i przejrzystość procesu. Oto kluczowe punkty, które powinny być uwzględnione:

Wskazanie odpowiednich podmiotów: Określenie wewnętrznej jednostki organizacyjnej lub osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych, zarówno w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, jak i w przypadku podmiotów zewnętrznych.

Sposoby przekazywania zgłoszeń: Udostępnienie sygnalistom różnych sposobów przekazywania zgłoszeń wraz z adresem korespondencyjnym lub elektronicznym, który służy jako kontaktowy adres.

Bezstronność i procedura weryfikacji: Wskazanie bezstronnej wewnętrznej jednostki organizacyjnej lub osoby odpowiedzialnej za podejmowanie działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszeń i komunikację z sygnalistą.

Tryb postępowania z zgłoszeniami anonimowymi: Określenie procedury postępowania z informacjami o naruszeniach zgłaszanymi anonimowo.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia: Wprowadzenie obowiązku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w terminie siedmiu dni od jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał kontaktowego adresu, na który ma być przekazane potwierdzenie.

Działania następcze: Określenie obowiązku podjęcia działań następczych przez odpowiednią jednostkę organizacyjną lub osobę, w przypadku zgłoszenia naruszeń.

Termin udzielenia informacji zwrotnej: Określenie maksymalnego terminu na udzielenie sygnaliście informacji zwrotnej, nieprzekraczającego trzech miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Informacje o zgłoszeniach zewnętrznych: Uwzględnienie zrozumiałych i łatwo dostępnych informacji na temat procedur zgłaszania naruszeń zewnętrznych, włączając w to informacje o zgłaszaniu do Rzecznika Praw Obywatelskich lub innych organów publicznych.

Dodatkowo, procedura zgłoszeń wewnętrznych może zawierać elementy fakultatywne, takie jak:

Wskazanie naruszeń i standardów etycznych: Określenie naruszeń dotyczących obowiązujących regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych, jeśli podmiot prawny ustanawia zgłaszanie takich naruszeń.

Czynniki ryzyka: Wskazanie czynników ryzyka związanych z profilem działalności podmiotu prawnego, które sprzyjają możliwości wystąpienia naruszeń prawa lub korupcji.

Informacje o zgłaszaniu zewnętrznym: Wprowadzenie informacji o możliwości zgłaszania naruszeń do innych organów, pomijając procedury wewnętrzne.

System zachęt: Ustalenie systemu zachęt do korzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych, jeśli naruszenie prawa można skutecznie rozwiązać w ramach struktury organizacyjnej.

Wszystkie te elementy mają kluczowe znaczenie dla skuteczności procedury zgłoszeń wewnętrznych i zapewnienia odpowiedniej ochrony interesów wszystkich stron zaangażowanych w proces. Ich odpowiednie uwzględnienie może przyczynić się do efektywnego funkcjonowania mechanizmu zgłoszeń wewnątrz organizacji.

Masz pytania dotyczące nowych obowiązków związanych z ochroną sygnalistów? Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Odezwij się do nas na office@ipsolegal.pl lub bezpośrednio z Błażejem Wągielem.

Chcesz wiedzieć więcej jak powinna wyglądać procedura sygnalisty? Sprawdź nasze poprzednie wpisy:

JAKICH ZGŁOSZEŃ MOŻESZ SIĘ SPODZIEWAĆ? 

OCHRONA SYGNALISTÓW – CO MUSISZ WIEDZIEĆ PRZED WEJŚCIEM W ŻYCIE DYREKTYWY?

OCHRONA SYGNALISTÓW A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Możesz też obejrzeć przygotowane przez nas filmy edukacyjne:

OCHRONA SYGNALISTÓW

KALENDARZ ADWOKATOWY 2021

Share