Case Studies

Zapoznaj się z naszymi najciekawszymi zleceniami!
https://whistleprotect.eu/wp-content/uploads/2023/01/AdobeStock_311519157_Easy-Resize.com_-1080x720.jpg

W ostatnim czasie nasza kancelaria otrzymała zlecenie od firmy z branży moto, która chciała wdrożyć system ochrony sygnalistów. Klient, zatrudniający ponad 300 pracowników, był zaniepokojony brakiem odpowiedniego systemu do zgłaszania nieprawidłowości i chciał to zmienić, aby zapewnić bezpieczeństwo i dobre relacje z pracownikami.

Nasi prawnicy przeprowadzili audyt działalności klienta i dostosowali system ochrony sygnalistów do funkcjonowania zakładu. Przygotowaliśmy dokumentację związaną z systemem, taką jak polityka informowania o nieprawidłowościach, procedury przyjmowania zgłoszeń, checklisty kontrolne dotyczące przyjmowania zgłoszeń, checklisty dotyczące prowadzenia postępowań wyjaśniających oraz działań następczych.

Nasze działania obejmowały również przeszkolenie pracowników oraz przygotowanie materiałów informacyjnych dla pracowników, kontrahentów i innych osób związanych z firmą. Dzięki temu, pracownicy mogli zgłaszać nieprawidłowości zgodnie z procedurami, a firma mogła efektywnie je rozwiązywać.

Dzięki naszemu wsparciu, klient miał pewność, że jego system ochrony sygnalistów jest zgodny z obowiązującymi przepisami i spełnia wymagania. Wdrożenie systemu pozwoliło na poprawę relacji między pracownikami a kierownictwem oraz zwiększenie bezpieczeństwa i przejrzystości w działaniach firmy.

https://whistleprotect.eu/wp-content/uploads/2023/01/AdobeStock_343556119_Easy-Resize.com_-1080x720.jpg

Nasza kancelaria została poproszona o wsparcie przez jeden ze szpitali, który otrzymał zgłoszenie sygnalisty dotyczące nieprawidłowości w wystawianiu recept oraz zleceń na badania przez lekarzy za, zbędne z medycznego punktu widzenia, usługi zdrowotne oraz procedury medyczne. Zgłoszenie zawierało również informację o przyjmowaniu łapówek przez lekarzy w zamian za przyspieszenie wykonywania zabiegów z zakresu ortopedii.

Nasze działanie polegało na przeprowadzeniu analizy sprawy, ustalenie prawdziwości zgłaszanych zarzutów oraz przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i działań następczych. Skontaktowaliśmy się z odpowiednimi organami, takimi jak prokuratura i Narodowy Fundusz Zdrowia, aby zgłosić nieprawidłowości i wyciągnąć konsekwencje wobec lekarzy, którzy popełnili te czyny.

Nasz zespół składał się z wykwalifikowanych specjalistów, którzy przeprowadzili pełne postępowanie wyjaśniające, zbierając dowody i przesłuchując świadków. Prowadziliśmy również audyt dokumentacji medycznej i finansowej, aby potwierdzić prawdziwość zgłoszenia.

Dzięki naszej pomocy, szpital miał pewność, że zgłoszenie sygnalisty zostało dokładnie przeanalizowane i odpowiednie działania zostały podjęte, aby rozwiązać problem. Przeprowadzone działania naprawcze pozwoliły na zwiększenie przejrzystości i zgodności z przepisami prawa w działaniach szpitala. Klient miał pewność, że jesteśmy specjalistami w tej dziedzinie, którzy mogą pomóc w rozwiązaniu problemów dotyczących sygnalistów.

NULL