Case Studies

Zapoznaj się z naszymi najciekawszymi zleceniami!
https://whistleprotect.eu/wp-content/uploads/2018/09/portfolio_05-1080x720.jpg

Niezwykle ważny temat dla każdego z nas, dotyczący ochrony sygnalistów – osób, które odważnie zgłaszają nieprawidłowości i naruszenia prawa. Niestety, najnowsza wersja projektu ustawy o sygnalistach nie ułatwia jednostkom samorządu terytorialnego przygotowań do wdrożenia systemu ich ochrony. W projekcie pojawiają się nowe wyzwania, takie jak opracowanie procedury zgłoszeń zewnętrznych oraz ustalenie, czy dane zgłoszenie dotyczy interesu publicznego.

W artykule autorstwa red. Roberta Horbaczewskiego „Kolejna wersja projektu ustawy o sygnalistach to nowe wyzwania dla samorządów”, który pojawił się dzisiaj na stronie prawo.pl omawiamy szczegóły tego projektu, w tym kontrowersje dotyczące obliczenia limitu 50 osób, który zobowiązuje do wprowadzenia procedury wewnętrznej. Dowiecie się również o nowościach, jakie projekt przewiduje, takich jak przesłanka ujawnienia informacji dotyczącej interesu publicznego.

Błażej Wągiel radca prawny, specjalizujący się we wdrażaniu i utrzymaniu systemów ochrony sygnalistów zwraca uwagę na brak legalnej definicji pojęcia interesu publicznego w projekcie ustawy, co może ograniczyć ochronę sygnalistów. Przeczytaj mój artykuł i poznaj szczegóły tego ważnego projektu, który może mieć istotny wpływ na funkcjonowanie samorządów i ochronę sygnalistów.

Link do artykułu: https://www.prawo.pl/samorzad/nowa-wersja-projektu-ustawy-o-sygnalistach-obowiazki-gmin,519464.html

https://whistleprotect.eu/wp-content/uploads/2023/01/AdobeStock_311519157_Easy-Resize.com_-1080x720.jpg

W ostatnim czasie nasza kancelaria otrzymała zlecenie od firmy z branży moto, która chciała wdrożyć system ochrony sygnalistów. Klient, zatrudniający ponad 300 pracowników, był zaniepokojony brakiem odpowiedniego systemu do zgłaszania nieprawidłowości i chciał to zmienić, aby zapewnić bezpieczeństwo i dobre relacje z pracownikami.

Nasi prawnicy przeprowadzili audyt działalności klienta i dostosowali system ochrony sygnalistów do funkcjonowania zakładu. Przygotowaliśmy dokumentację związaną z systemem, taką jak polityka informowania o nieprawidłowościach, procedury przyjmowania zgłoszeń, checklisty kontrolne dotyczące przyjmowania zgłoszeń, checklisty dotyczące prowadzenia postępowań wyjaśniających oraz działań następczych.

Nasze działania obejmowały również przeszkolenie pracowników oraz przygotowanie materiałów informacyjnych dla pracowników, kontrahentów i innych osób związanych z firmą. Dzięki temu, pracownicy mogli zgłaszać nieprawidłowości zgodnie z procedurami, a firma mogła efektywnie je rozwiązywać.

Dzięki naszemu wsparciu, klient miał pewność, że jego system ochrony sygnalistów jest zgodny z obowiązującymi przepisami i spełnia wymagania. Wdrożenie systemu pozwoliło na poprawę relacji między pracownikami a kierownictwem oraz zwiększenie bezpieczeństwa i przejrzystości w działaniach firmy.

https://whistleprotect.eu/wp-content/uploads/2023/01/AdobeStock_343556119_Easy-Resize.com_-1080x720.jpg

Nasza kancelaria została poproszona o wsparcie przez jeden ze szpitali, który otrzymał zgłoszenie sygnalisty dotyczące nieprawidłowości w wystawianiu recept oraz zleceń na badania przez lekarzy za, zbędne z medycznego punktu widzenia, usługi zdrowotne oraz procedury medyczne. Zgłoszenie zawierało również informację o przyjmowaniu łapówek przez lekarzy w zamian za przyspieszenie wykonywania zabiegów z zakresu ortopedii.

Nasze działanie polegało na przeprowadzeniu analizy sprawy, ustalenie prawdziwości zgłaszanych zarzutów oraz przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i działań następczych. Skontaktowaliśmy się z odpowiednimi organami, takimi jak prokuratura i Narodowy Fundusz Zdrowia, aby zgłosić nieprawidłowości i wyciągnąć konsekwencje wobec lekarzy, którzy popełnili te czyny.

Nasz zespół składał się z wykwalifikowanych specjalistów, którzy przeprowadzili pełne postępowanie wyjaśniające, zbierając dowody i przesłuchując świadków. Prowadziliśmy również audyt dokumentacji medycznej i finansowej, aby potwierdzić prawdziwość zgłoszenia.

Dzięki naszej pomocy, szpital miał pewność, że zgłoszenie sygnalisty zostało dokładnie przeanalizowane i odpowiednie działania zostały podjęte, aby rozwiązać problem. Przeprowadzone działania naprawcze pozwoliły na zwiększenie przejrzystości i zgodności z przepisami prawa w działaniach szpitala. Klient miał pewność, że jesteśmy specjalistami w tej dziedzinie, którzy mogą pomóc w rozwiązaniu problemów dotyczących sygnalistów.

https://whistleprotect.eu/wp-content/uploads/2018/09/portfolio_05-1080x720.jpg

🎬Na stronie Whistlelink ukazał się gościnny wpis Błażej Wągiel na temat nagradzania sygnalisty.

🤔Z lektury dowiecie się na jakie elementy zwrócić uwagę tworząc system motywacyjny dla sygnalistów.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem!

Nie wiesz jak sprostać nowym obowiązkom wprowadzonym przez dyrektywę o ochronie sygnalistów? skontaktuj się z nami pod adresem office@ipsolegal.pl lub bezpośrednio z Błażej Wągiel

Link do artykułu: https://www.whistlelink.com/pl/blog/czy-nagradzac-sygnalistow/

 

 

https://whistleprotect.eu/wp-content/uploads/2023/01/AdobeStock_275558975_Easy-Resize.com_-1080x720.jpg

Nasza kancelaria została poproszona o realizację zlecenia od komunalnej spółki samorządowej, która zgłosiła nieprawidłowości w swoim dziale zamówień publicznych. Zgłoszenie sygnalisty dotyczyło nieprawidłowości związanych z przyjmowaniem korzyści przez pracowników działu zamówień publicznych w zamian za korzystne rozstrzygnięcia postępowań na rzecz niektórych podmiotów. Sygnalista również zgłosił nieprawidłowe procedury dotyczące przydzielania zamówień publicznych oraz nieprawidłowe kwalifikowanie dostawców w tych zamówieniach.Nasi specjaliści przeprowadzili pełne postępowanie wyjaśniające, które obejmowało przyjęcie zgłoszenia od sygnalisty, utrzymywanie bezpiecznego kontaktu z sygnalistą, przeprowadzenie dochodzenia wewnętrznego, oraz analizę zgłoszenia pod kątem naruszenia przepisów prawnych.

Dzięki naszemu doświadczeniu w tej dziedzinie, byliśmy w stanie przeprowadzić szczegółową analizę i zidentyfikować konkretne nieprawidłowości. Na całe szczęście okazało się, że zastrzeżenia zgłoszone przez sygnalistę wynikały z problemów komunikacyjnych między poszczególnymi pracownikami, a nie naruszeniem przepisów prawa. Wobec tego po analizie całej sprawy przygotowaliśmy działania naprawcze, takie jak zmiana procedury antykorupcyjnej oraz przeszkolenie pracowników, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.

Klient był zadowolony z naszej pracy, ponieważ miał pewność, że jego sprawa została dokładnie przeanalizowana i że zostały podjęte odpowiednie kroki, aby rozwiązać problem. Nasze działanie pozwoliło klientowi na utrzymanie przejrzystości i zgodności z przepisami prawa w swojej działalności. Jesteśmy specjalistami w tej dziedzinie i możemy zagwarantować profesjonalne i skuteczne rozwiązanie problemów prawnych dotyczących sygnalistów.

https://whistleprotect.eu/wp-content/uploads/2018/09/portfolio_05-1080x720.jpg

🫡 Czy rozszerzenie ochrony sygnalistów na służby mundurowe, to krok w dobrym kierunku?
🔭 Jakie wyzwania stoją przed tymi służbami w związku z obowiązkami wynikającymi z dyrektywy?
🤺 Jak nowe regulacje wpłyną na działalność tego typu jednostek?

O zmianach w ostatnim projekcie ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa w dzisiejszym artykule w serwisie Prawo.pl wypowiedź ekspercka Błażej Wągiel

Jeśli nadal masz wątpliwości jaki wybrać kanał dokonywania zgłoszeń – skontaktuj się z nami na office@ipsolegal.pl

link do artykułu: https://lnkd.in/g2fb-vM9