Sygnalista w szkole

Sygnalista pełni szczególną funkcję w szkole i placówkach oświatowych, a prawo reguluje dość szczegółowo zasady dotyczące jego zatrudnienia i funkcjonowania. Kluczowa jest między innymi procedura zgłaszania naruszeń jak i zapewniająca bezpieczeństwo dokonujących tego sygnalistów. Sygnalista jest w szkole zobligowany do zgłoszenia wszelkich naruszeń prawa, niezależnie od struktury zatrudnienia oraz typu naruszenia, z którym ma do czynienia.

W naszej firmie specjalizujemy się w systemach da sygnalistów w szkole oraz pomagamy w zapewnieniu im maksymalnej ochrony przed potencjalnymi odwetami przełożonych z tytułu zgłoszonych naruszeń. Doskonale znamy realia pracy z sygnalistą w trakcie postępowania wyjaśniającego, które uwzględniamy w naszych systemach i którym podporządkowane zostało ich funkcjonowanie. Dzięki temu sygnalista w szkole może bez przeszkód, z zachowaniem maksymalnej anonimowości i bezpieczeństwa spełnić swoje obowiązki.

Profesjonalna pomoc sygnalisty w szkole – nasza oferta

Sygnalistą może zostać każdy pracownik danej placówki, jak również inna osoba świadcząca w jej ramach formę pracy. Naszym zadaniem jest wyposażenie takiej osoby w system pozwalający na swobodną pracę i przesyłanie niezbędnych informacji, a zarazem ochronę przed zagrożeniami w związku z ujawnieniem informacji. Dzięki temu działania sygnalistów w szkole będą przeciwdziałać ponownemu wystąpieniu naruszeń, pomoże podnieść jakość świadczonych usług edukacyjnych oraz poprawi środowisko pracy.

Nasz system ochrony sygnalisty w szkole tworzy kanał przesyłu informacji, gwarantujący brak dostępu osób zewnętrznych oraz pełną anonimowość. Dzięki temu wszelkie naruszenia, niezależnie od ich rangi, charakteru i miejsca wystąpienia, mogą być na bieżąco odnotowywane, a informacje o nich przekazywane dalej.

Naszą ofertę systemów dla sygnalistów w szkole kierujemy do zarządców placówek edukacyjnych oraz innych osób odpowiedzialnych za organizację pracy. Pomagamy im w dostarczeniu profesjonalnego systemu, przeszkoleniu pod kątem jego obsługi oraz dopasowaniu do indywidualnych potrzeb związanych z konkretnym miejscem wykorzystania. Zapraszamy do współpracy!

Share