Komisja Europejska wprowadza narzędzie informowania o sankcjach UE

4 marca 2022 r. Komisja Europejska ogłosiła wprowadzenie narzędzia EU Sanctions Whistleblower Tool . Według Komisji narzędzie może być wykorzystywane do zgłaszania „przeszłych, trwających lub planowanych” naruszeń sankcji UE, a także prób ich obejścia.

Zgłoszenia do Komisji można składać bezpośrednio pocztą elektroniczną lub anonimowo za pośrednictwem platformy internetowej udostępnianej za pośrednictwem Narzędzia. Przedłożone sprawozdania zostaną w pierwszej kolejności zbadane przez Komisję, która przeprowadzi wstępne dochodzenie. Jeżeli Komisja uzna, że ​​informacje są wiarygodne, przekaże zanonimizowane sprawozdanie i wszelkie dodatkowe informacje zebrane podczas wstępnego dochodzenia właściwym organom w odpowiednich państwach członkowskich UE. Właściwe organy krajowe ponoszą ostateczną odpowiedzialność za egzekwowanie sankcji UE i mogą wszcząć formalne dochodzenia w związku z przekazanymi im informacjami.

Share