Ustawa o ochronie sygnalistów podpisana przez Prezydenta!

W dniu 19 czerwca 2024 r. Prezydent RP podpisał ustawę o ochronie sygnalistów, kończąc tym samym proces legislacyjny, który rozpoczął się wiele miesięcy temu. Ustawa, która ma na celu ochronę osób zgłaszających naruszenia prawa, czeka teraz na publikację w Dzienniku Ustaw. Nowe przepisy nakładają szereg obowiązków na podmioty zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, które będą miały 3 miesiące na wdrożenie wymagań ustawowych.

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów był przedmiotem intensywnych prac legislacyjnych przez wiele miesięcy. Jego celem jest zapewnienie ochrony osobom zgłaszającym nieprawidłowości w miejscu pracy, co ma przyczynić się do zwiększenia transparentności i odpowiedzialności w organizacjach.

14 czerwca 2024 r. Sejm przyjął poprawki Senatu do projektu ustawy, co otworzyło drogę do jej podpisania przez Prezydenta. Poprawki te dotyczyły głównie kwestii proceduralnych oraz ochrony danych osobowych zgłaszających.

Vacatio legis

Od momentu ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw, podmioty obowiązane będą miały 3 miesiące na wdrożenie wymaganych przepisów.

Są jednak pewne wyjątki, które mogą wydłużyć ten okres, zwłaszcza dla mniejszych podmiotów, które mogą mieć trudności z szybkim dostosowaniem się do nowych wymagań.

Podmioty te muszą spełnić szereg wymagań, w tym:

  • Ustanowienie skutecznych, bezpiecznych, poufnych lub anonimowych kanałów zgłaszania naruszeń.
  • Procedura zgłaszania naruszeń oraz rejestr zgłoszeń zgodne z wymaganiami ustawy.
  • Wyznaczenie i pisemne upoważnienie osób przyjmujących zgłoszenia.
  • Zapewnienie należytej staranności i bezstronności w działaniach następczych.
  • Przetwarzanie danych zgodnie z ustawą i innymi przepisami, w tym RODO.

Kanały zgłaszania naruszeń muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo oraz anonimowość zgłaszających.

Zgłoszenia mogą być dokonywane w formie pisemnej lub ustnej, co ma na celu ułatwienie procesu dla wszystkich potencjalnych sygnalistów.

Procedura zgłaszania naruszeń musi być skonsultowana z organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników w czasie od 5 do 10 dni.

Rejestr zgłoszeń

Podmioty muszą prowadzić rejestr zgłoszeń zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie, co umożliwi monitorowanie i analizę zgłoszonych naruszeń.

Osoby przyjmujące zgłoszenia

Podmioty muszą wyznaczyć i pisemnie upoważnić osoby odpowiedzialne za przyjmowanie i weryfikowanie zgłoszeń o naruszeniach.

Wdrożenie systemu w organizacji

Wdrożenie systemu zgłoszeniowego musi być wkomponowane w kulturę organizacyjną opartą na dialogu i zaufaniu, co jest kluczowe dla jego skuteczności.

Zaangażowanie kierownictwa na wszystkich szczeblach oraz pracowników już na etapie procesu wdrożeniowego jest niezbędne do sukcesu systemu.

Podmioty muszą wybrać odpowiednie narzędzia do zgłaszania naruszeń, które zapewnią bezpieczne, skuteczne i efektywne przetwarzanie danych ze zgłoszeń.

System zgłoszeniowy musi być ciągle doskonalony na podstawie bieżących obserwacji

Masz pytania dotyczące nowych obowiązków związanych z ochroną sygnalistów? Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Odezwij się do nas na office@ipsolegal.pl lub bezpośrednio z Błażejem Wągielem.

Chcesz wiedzieć więcej jak powinna wyglądać procedura sygnalisty? Sprawdź nasze poprzednie wpisy:

JAKICH ZGŁOSZEŃ MOŻESZ SIĘ SPODZIEWAĆ? 

OCHRONA SYGNALISTÓW – CO MUSISZ WIEDZIEĆ PRZED WEJŚCIEM W ŻYCIE DYREKTYWY?

OCHRONA SYGNALISTÓW A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Możesz też obejrzeć przygotowane przez nas filmy edukacyjne:

OCHRONA SYGNALISTÓW

KALENDARZ ADWOKATOWY 2021

Share